Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van TKS Groep. U dient zich ervan bewust te zijn dat TKS Groep niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

TKS Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Vastlegging en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van één van de diensten van TKS Groep, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. De gegevens die u actief aan TKS Groep verstrekt worden zowel opgenomen in een gegevensbestand als gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

  • Indien van toepassing worden de door u verstrekte gegevens (persoonsgegevens, CV en motivatiebrief) met uw toestemming gedeeld met één of meerdere potentiële werkgevers;
  • Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met uw gesloten overeenkomst(en) om onze diensten te kunnen leveren;
  • Daarnaast gebruikt TKS Groep uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie, om u te kunnen informeren over eventuele diensten en nieuwe specifieke vacatures.

Solliciteren via TKS Groep
TKS Groep gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. De gegevens die hiervoor worden verwerkt zijn onder andere: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsniveau, beschikbaarheid, CV en de motivatie. Wanneer u deze gegevens verstrekt aan TKS Groep, dan worden deze gegevens bewaard gedurende een periode van één jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

Beveiliging gegevens
TKS Groep vindt het uitermate belangrijk dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik of een dergelijke lek verzoeken wij u om contact op te nemen door te mailen naar privacy@tksgroep.nl

Berichtverkeer
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van TKS Groep of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren over hoe gebruikers de website gebruiken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van TKS Groep of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen met betrekking tot website-activiteit.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft ten aller tijde recht om uw verstrekte (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u met uw verzoek mailen naar privacy@tksgroep.nl

TKS Groep zal in beginsel binnen één week op een verzoek tot inzage of correctie van (persoons)gegevens reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering van (persoons)gegevens zal TKS Groep de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende (persoons)gegevens te bewaren of er eventueel (andere) dringende redenen zijn die zich tegen vernietiging verzetten. TKS Groep bevestigd u na de uitvoering van verwijdering per e-mail. Indien TKS Groep de betreffende gegevens, volledig of gedeeltelijk, niet heeft verwijdert, stuurt TKS Groep de verzoeker een e-mail met een toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Aanpassen / uitschrijven dienst / nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

Vragen of feedback
Voor eventuele vragen of feedback over ons privacy beleid kunt u contact opnemen door te mailen naar privacy@tksgroep.nl

23 mei 2018 versie 1.1